pro
Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta, a przy zarządzaniu nieruchomościami objawia się ono przez minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości i zwiększenie jej dochodowości, przy jednoczesnej maksymalizacji jej użyteczności, bezpieczeństwa i wygody
w korzystaniu.

Majordomus S.C.
Zarządzanie Nieruchomościami

Jesteśmy firmą działająca w Gliwicach i okolicy (woj. śląskie), zajmującą się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Oferta nasza dotyczy świadczenia usług zarządzania i administrowania:

 • wspólnotami mieszkaniowymi,
 • budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem,
 • biurowcami,
 • obiektami handlowo-usługowymi.

Gwarancją jakości usługi jest kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami (od 2000r.), posiadana licencja zarządcy, po dokładnym sprawdzeniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia i etyki zawodowej. W ramach zawartej umowy dokonywana jest analiza funkcjonowania nieruchomości - od zagadnień związanych z zaspakajaniem codziennych potrzeb użytkowników nieruchomości (organizacja funkcjonowania) do analizy spraw ekonomicznych, prawnych i technicznych nieruchomości. Czytaj dalej...

Naszą ofertę kierujemy do Wspólnot Mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości czynszowych i nieruchomości komercyjnych. W zależności od charakteru obsługiwanego podmiotu podejmujemy odpowiednio dopasowane czynności.
W zakresie obsługi formalnej i prawnej są to m.in.

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji kosztów,
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat przypadających od nieruchomości wspólnych,
 • prowadzenie właściwej dokumentacji księgowej,
 • okresowe przygotowywanie sprawozdań o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu lokali i wykazu najemców.