Telefony alarmowe

Awarie można zgłaszać całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:

 awarie wodno-kanalizacyjne i C.O.:


500 158 934

502 212 512
awarie elektryczne:

603 201 794

502 186 836